Valerum AB Interim report 1 January - 31 December 2022 Valerum AB (publ)559264-5385   Press release 28 of February 2023 Valerum AB Interim report 1 January - 31 December 2022 Financial overview The group's net sales during the period...
REG
Valerum AB Interim report 1 January - 30 September 2022 Valerum AB (publ)559264-5385 Press release 30 of November 2022 Valerum AB Interim report 1 January - 30 September 2022 Financial overview The group's operating income during the...
REG
Valerum AB Interim report January - June 2022 Financial overview The groups operating income during the period amounted to TSEK 53,404 (105,251). During the period, unrealized changes in value regarding investment properties...
Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 Valerum AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgän...
Valerum AB (publ) delårsrapport Q1 2022 Valerum AB (publ)559264-5385 Pressmeddelande den 31 maj 2022 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 27...
REG
Helårsrapport 1 januari - 31 december Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 105 251 tkr (-). Under perioden har orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resul...
REG
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021 Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 94...
REG
Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en...
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 57 745 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 145 4...
Valerum AB (publ) erhåller godkännande om att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån Den 5 november 2020 kallades, på Valerum AB (publ):s ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE00151921...
Valerum AB (publ) - Initiates a second written procedure On 5 November 2020, Valerum AB (publ) (the "Company") instructed the agent for the Company's up to SEK 710,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0015192190 (the "Bonds") to in...
Valerum AB (publ) informerar om resultat från skriftligt förfarande Den 5 november 2020 kallades, på Valerum AB (publ) ("Bolaget") begäran, till ett skriftligt förfarande bland innehavarna av Bolagets utestående obligationer med ISIN SE0015192190...
Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)), har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) ("Bolaget"), har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i vill...

Om Valerum

Webbplats
www.valerum.se

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190