REG MAR
Valerum AB (publ) - Event of Default and Default put option under Valerum's senior secured bonds Reference is made to the terms and conditions originally dated 28 October 2020 and as amended and restated on 30 December 2020 and 28 April 2023 for the SEK 710,000,000 senior se...
REG MAR
Valerum AB (publ) senarelägger räntebetalningar under sina seniora säkerställda obligationer (2020/2023) Valerum AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att till följd av Bolagets moderbolags, Oscar Properties Holding AB (publ), pågående diskussioner med större kreditgivare kommer Bolag...
REG
Valerum AB Interim report 1 January - 30 June 2023 Valerum AB (publ)559264-5385   Press release 31 of August 2023 Valerum AB Interim report 1 January - 30 June 2023 Financial overview The group's net sales during the period amoun...
VALERUM AB (PUBL) amorterar SEK 37 885 600 på sitt utestående seniora obligationslån Valerum AB (publ)559264-5384 Pressmeddelande 13 juni 2023 VALERUM AB (PUBL) amorterar SEK 37 885 600 på sitt utestående seniora obligationslån Valerum AB (publ) ("Bolaget") medde...
Valerum AB Interim report 1 January - 31 March 2023 Valerum AB (publ)559264-5385   Press release 31 of May 2023 Valerum AB Interim report 1 January - 31 March 2023 Financial overview The group's net sales during the period amounte...
REG
Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022 Pressmeddelande den 28 April 2023 Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022 Valerum AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 202...
MAR
Valerum AB (publ) - results from written procedure Press release, Stockholm, 28 April 2023    Valerum AB (publ) - results from written procedure Valerum AB (publ) (the "Company") today announces the successful completion of the w...
Valerum AB (publ) - Changes to terms in the ongoing written procedure Press release, Stockholm, 25 April 2023   Valerum AB (publ) - Changes to terms in the ongoing written procedure Valerum AB (publ) (the "Company") has on 30 March 2023 initiated a...
REG MAR
Valerum AB (publ) - Initiates a written procedure Valerum AB (publ) (the "Company") has instructed the agent for the Company's SEK 710,000,000 senior secured floating rate bonds 2020/2023 with ISIN SE0015192190 (the "Bonds") to...
Valerum AB Interim report 1 January - 31 December 2022 Valerum AB (publ)559264-5385   Press release 28 of February 2023 Valerum AB Interim report 1 January - 31 December 2022 Financial overview The group's net sales during the period...
REG
Valerum AB Interim report 1 January - 30 September 2022 Valerum AB (publ)559264-5385 Press release 30 of November 2022 Valerum AB Interim report 1 January - 30 September 2022 Financial overview The group's operating income during the...
REG
Valerum AB Interim report January - June 2022 Financial overview The groups operating income during the period amounted to TSEK 53,404 (105,251). During the period, unrealized changes in value regarding investment properties...
Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 Valerum AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgän...
Valerum AB (publ) delårsrapport Q1 2022 Valerum AB (publ)559264-5385 Pressmeddelande den 31 maj 2022 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022 Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 27...
REG
Helårsrapport 1 januari - 31 december Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 105 251 tkr (-). Under perioden har orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resul...
REG
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021 Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 94...
REG
Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en...
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Finansiell översikt Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 57 745 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 145 4...

Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190