Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

Valerum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

Valerum AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.valerum.se.

För mer information, vänligen kontakta: Per-Axel Sundström, styrelseledamot och verkställande direktör för bolaget, [email protected]

Denna information är sådan information som Valerum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 16.30 (CEST)


Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190