VALERUM AB (PUBL) amorterar SEK 37 885 600 på sitt utestående seniora obligationslån

Valerum AB (publ)
559264-5384

Pressmeddelande 13 juni 2023

VALERUM AB (PUBL) amorterar SEK 37 885 600 på sitt utestående seniora obligationslån

Valerum AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det amorterar SEK 37 885 600 på obligationslånet med ISIN SE0015192190 ("Obligationslånet")("Amorteringen").

Amorteringen görs med stöd av punkt 9.4 (Mandatory Partial Redemption) i obligationsvillkoren.

Avstämningsdag för amorteringen är den 28 juni 2023 och Amorteringen kommer ske den 5 juli 2023.

För närmare beskrivning av Amorteringen, se Notice of Partial Prepayment som distribuerats till innehavarna av Obligationslånet och publicerats på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert

Telefon: 070-568 00 01

Mail: [email protected]

 

Informationen lämnades genom ovan persons försorg för offentliggörande den 13 juni kl 17:15 CEST.

Om Valerum:

Valerum är ett dotterbolag till Oscar Properties Holding AB (publ) och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter.

Om Valerum

Prenumerera

Få löpande information från Valerum via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds ISIN-kod SE0015192190