REG MAR
Bokslutskommuniké januari - december 2023 VD ord  Det är med stor glädje och engagemang jag tackar för förtroendet att ta rollen som VD för Transfer Group. Som nytillträdd VD har jag prioriterat att noggrant granska vår...
REG MAR
Transfer Group publicerar reviderade finansiella mål på medellång sikt Transfer Group AB (publ) ("Transfer") tillkännager idag sina reviderade finansiella mål på medellång sikt i ljuset av avyttringen av dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CS...
REG
Sensec storsatsar inom Defence-segmentet för att möta ökade krav från Försvarsmakten Sensec AB ("Sensec"), ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ) ("Transfer"), tillkännager idag en betydande satsning inom sitt Defence-segment för att möta ökade beho...
REG
Transfer Groups dotterbolag Amigo etablerar dotterbolag i Dubai för att främja expansionen Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dess dotterbolag, Amigo Systems AB ("Amigo"), tar ett betydande steg framåt genom att etablera dotterbolaget Amigo Systems...
REG
Altum Security tecknar långsiktigt avtal med statlig myndighet Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag, Altum Security AB ("Altum Security"), har framgångsrikt förhandlat fram ett nytt avtal med en statlig myndighet för leverans av dö...
REG
Transfer Group genomför förändringar i bolagsstrukturen Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar en strategisk omstrukturering i bolagsstrukturen för att stärka och optimera sina verksamheter. Som en del av denna strategiska oms...
REG MAR
Förtydligande avseende försäljning av dotterbolaget Commuter Security Group Med anledning av det pressmeddelande som publicerades i måndags rörande försäljningen av dotterbolaget Commuter Security Group AB ("CSG"), och de frågor som har framkommit som en...
REG MAR
Transfer Group har ingått ett bindande överlåtelseavtal avseende försäljning av dotterbolaget Commuter Security Group Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och BG Holding AB ("Köparen" eller "BG Holding") har tidigare ingått ett LOI avseende försäljning av samtliga aktier i Commuter Security Gro...
REG MAR
Transfer Group har ingått ett Letter of Intent (LOI) avseende försäljning av dotterbolaget Commuter Security Group Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har ingått ett Letter of Intent (LOI) med BG Holding AB ("Bevakningsgruppen" eller "Köparen") om att överlåta hela sitt aktieinnehav i Commu...
REG
Transfer Security och Senaca East Africa Limited ingår strategiskt samarbetsavtal för leverans av personlarm och rapporteringssystem Transfer Security AB ("Transfer"), ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ), har nyligen ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med Senaca East Africa Limited ("Senaca...
REG MAR
Transfer Groups dotterbolag Altum Security har vunnit ett ramavtal från en statlig myndighet Altum Security AB, ett helägt dotterbolag till Transfer Group AB (publ), har vunnit ett strategiskt viktigt ramavtal från en statlig myndighet. Ramavtalet innefattar perimetersky...
REG MAR
Transfer Groups dotterbolag Sensec har tilldelats en order avseende säkerhetsutrustning till ett ordervärde om 2,5 miljoner euro Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har säkrat en betydande order från en befintlig kund inom kritisk infrastruktur i Skandinavien. Ordern omfatta...
REG
Mats Holmberg förvärvar aktier i Transfer Group Mats Holmberg, VD och huvudägare i Transfer Group AB (publ), har förvärvat 445 502 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden till kursen 0,30 öre per aktie. Säljaren är Pern...
REG
Transfer Group AB inleder samarbete med Arabian Development and Marketing Co. för marknadsintroduktion i Gulfstaterna Transfer Group AB har ingått ett samarbetsavtal med Arabian Development and Marketing Co., Ltd. (ADMC). Detta avtal markerar inledningen av ett gemensamt projekt för att utforska...
REG MAR
Transfer Group meddelar ledningsförändring Transfer Group tillkännager idag en förändring i sin ledningsstruktur. VD Pernilla Jennesäter kommer att lämna sin position och ersättas av nuvarande styrelseordförande Mats Holm...
REG
Transfer Group AB (publ) utser Josef Darbo till ny VD för dotterbolaget CSG Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar att Josef Darbo har utsetts till ny verkställande direktör för dotterbolaget CSG med start den 1 januari 2024. Josef Darbo, som sen...
REG
Transfer Group tillsätter ny VD i dotterbolaget Transfer Security Transfer Group AB (publ) ("Transfer") har idag glädjen att meddela att Thomas Walldof har utsetts till dotterbolaget Transfer Security AB:s nya VD. Thomas kommer att tillträda si...
REG MAR
Delårsrapport januari - september 2023 VD-ord Vi står inför spännande utmaningar och möjligheter i en snabbt föränderlig värld, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer fortsätta navigera framgångsrikt genom...

Om Transfer Group

Webbplats
investor.transfer.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Transfer Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TRNSF ISIN-kod SE0011870757 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Mats Holmberg VD [email protected]