Pressmeddelanden

REG MAR
Transfer Groups dotterbolag CSG får förlängt avtal med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken till SL Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Commuter Security Group AB ("CSG") har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i utsatta områden till SL förl...
REG
Transfer Group offentliggör informationsmemorandum avseende tidigare kommunicerad företrädesemission Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") offentliggör informationsmemorandum med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av a...
REG MAR
Transfer Group beslutar om emission av aktier om cirka 23,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Transfer Group...
REG MAR
Transfer Groups dotterbolag erhåller tilldelningsbeslut avseende perimeterskydd till Luftfartsverket med ett ordervärde om ca 40 MSEK Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar idag att dotterbolaget Sensec AB, i samarbete med Transfer Security AB, har vunnit en upphandling avseende perimeterskydd för Luftf...
REG
Transfer Groups dotterbolag Sensec mottar order på säkerhetsteknik från Sysav Transfer Group AB (publ):s ("Transfer") helägda dotterbolag Sensec AB ("Sensec") har mottagit en order från Sysav Industri AB ("Sysav") om att leverera säkerhetsteknik i form av...
REG MAR
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 "2022 har varit ett år där fokus legat på konsolidering, färdriktningen och uppstädning av det gamla. Vi har därtill medvetet valt att för året ta stora extraordinära kostnader a...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Företrädesemission EMISSION
Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Transfer Group

Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Transfer Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TRNSF ISIN-kod SE0011870757 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Jacob Svensson IR-kontakt [email protected] 0730 357 727