REGMAR

Transfer Groups dotterbolag Sensec Solutions har tilldelats en order avseende säkerhetsutrustning till ett ordervärde om 6 miljoner euro

Transfer Group AB (publ):s helägda dotterbolag Sensec Solutions AS ("Sensec") har säkrat en betydande order från en befintlig kund inom kritisk infrastruktur i Skandinavien. Ordern omfattar teknisk säkerhetsutrustning för säkerhetsgranskning av fordon och gods, inklusive en integrerad nätverkslösning. Ordern inkluderar ett långvarigt servicekontrakt och har ett totalt värde på cirka 6 miljoner euro, motsvarande ungefär 70 miljoner norska kronor. Leverans förväntas ske löpande under 2025-2034.

Med långvarig erfarenhet inom denna sektor har Sensec utvecklat betydande kompetens och en beprövad leveransmodell för lösningar inom segmentet. Denna affär följer bolagets långsiktiga strategi väl och förväntas vara av stor betydelse för eftermarknaden under kommande år.

Mathias Svedlund, VD på Sensec Solutions AS kommenterar: "Vi är otroligt glada över att ha säkrat denna affär, som inte bara representerar en betydande affärsmässig framgång för Sensec utan också understryker vår förmåga att leverera högkvalitativa lösningar inom kritisk infrastruktur."

Johnny Søhus, Försäljningschef hos Sensec Solutions AS kommenterar: "Det här avtalet är av stor vikt för vår kund och vi ser fram emot att stödja deras behov på ett effektivt och pålitligt sätt under lång tid framöver."

 

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [email protected]

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

 

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024, kl. 15.15.


Om Transfer Group

Webbplats
investor.transfer.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Transfer Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TRNSF ISIN-kod SE0011870757 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Mats Holmberg VD [email protected]