Dokument

Datum Rubrik
Inbjudan till teckning av aktier
Informationsmemorandum inför upptagande av aktier till handel på NGM Nordic SME augusti 2021
Revisors rapport avseende proformaredovisning
Inbjudan till teckning av aktier i Transfer Group AB

Om Transfer Group

Webbplats
investor.transfer.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Transfer Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn TRNSF ISIN-kod SE0011870757 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Mats Holmberg VD [email protected]