Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Sammanfattning av halvårsrapport Halvåret 1 januari - 30 juni 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (12,8) MSEK motsvarande 95,7 (103,6) MRUB • Driftnettot uppgick till 5,3...
Kommuniké från årsstämma 2023-05-25 i St Petersburg Property Company AB Årsredovisning, resultat- och balansräkning Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen faststäl...
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 30,3 (22,5) MSEK. Omsättningsökningen beror huvudsakligen på valutakursförändringar....
REG
Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Sammanfattning av halvårsrapport • Nettoomsättningen uppgick till 12,8 (10,6) MSEK motsvarande 103,6 (93,7) MRUB • Driftnettot uppgick till 6,3 (4,9) MSEK • Rörelseresultatet up...
REG
Kommuniké från årsstämma 2022 Kommuniké från årsstämma 2022-05-31 i St Petersburg Property Company AB Årsredovisning, resultat- och balansräkning Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräk...
REG
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 22,5 (23,8) MSEK • Driftsnettot uppgick till 9,5 (11,7) MSEK • Rörelseresultatet uppg...
REG
Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Sammanfattning av halvårsrapport • Halvåret 1 januari - 30 juni 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (13,0) MSEK motsvarande 93,7 (93,4) MRUB • Driftnettot uppgick till 4,...
REG
Kommuniké från årsstämma 2021-05-28 i St Petersburg Property Company AB Årsredovisning, resultat- och balansräkning Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen faststäl...
REG
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020 • Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (28,7) MSEK • Driftsnettot uppgick till 11,7 (14,4) MSEK • Rörelseresultatet upp...
Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-11-18 i St Petersburg Property Company AB St Petersburg Property Company AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 november 2020. Stämman beslutade i enlighet med det förslag om utdelning som kommunicerades i samband...
REG
St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2020 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (14,0) MSEK • Driftnettot uppgick till 7,0 (7,3) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK • Resultat efter finansiella poster...
REG
SPPC har genomfört försäljning av markområdet i Strelna St Petersburg Property Company AB har genomfört försäljning av sitt 33 hektar stora markområde i Strelna, ca 30 kilometers bilväg sydväst om St. Petersburg.
REG
Kommuniké från årsstämma 2020 Kommuniké från årsstämma 2020-05-29 i St Petersburg Property Company AB
REG MAR
St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (25,9) MSEK • Driftöverskottet uppgick till 14,4 (12,6) MSEK • Rörelseresultatet...
St Petersburg Property Company AB Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2019 Sammanfattning av halvårsrapport Halvåret 1 januari - 30 juni 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (13,3) MSEK • Driftnettot uppgick till 7,3 (7,0) MSEK • Rörelseresultate...
Kommuniké från årsstämma 2019-05-28 i St Petersburg Property Company AB Årsredovisning, resultat- och balansräkningDen i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställ...
St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 25,9 (24,6) MSEK • Driftöverskottet uppgick till 12,6 (11,5) MSEK • Rörelseresultatet...
Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 Sammanfattning av halvårsrapport Halvåret 1 januari - 30 juni 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 (12,5) MSEK • Driftnettot uppgick till 7,0 (6,5) MSEK • Rörelseresultate...

Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705