Kommuniké från extra bolagsstämma 2020-11-18 i St Petersburg Property Company AB

St Petersburg Property Company AB höll extra bolagsstämma i Stockholm den 18 november 2020. Stämman beslutade i enlighet med det förslag om utdelning som kommunicerades i samband med kallelsen den 13 oktober 2020. Nedan följer beslutet i sammandrag.

Beslut om utdelning

Utdelning sker till aktieägarna om 6,50 kr per aktie (sammanlagt 40 283 750 kronor) samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning blir fredagen den 20 november 2020. Utbetalning sker onsdagen den 25 november 2020.

Beslutet fattades enhälligt.

För mer information vänligen kontakta:

Mats Hultén, verkställande direktör, +46 70 848 77 77
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande

Bolagets adress och hemsida

St Petersburg Property Company (publ)
Byängsgränd 14, 120 40 Årsta
www.sppc.se

St Petersburg Property Company AB (SPPC), är ett svenskt fastighetsbolag bildat 2013. Det äger och förvaltar tre kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta om drygt 13 050 m2 (genomsnittlig uthyrningsgrand 97%) i Sankt Petersburg, Ryssland och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget handlas på den inofficiella svenska handelsplattformen Alternativa listan.


Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705