Pressmeddelanden

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Sammanfattning av halvårsrapport Halvåret 1 januari - 30 juni 2023 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 (12,8) MSEK motsvarande 95,7 (103,6) MRUB • Driftnettot uppgick till 5,3...
Kommuniké från årsstämma 2023-05-25 i St Petersburg Property Company AB Årsredovisning, resultat- och balansräkning Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen faststäl...
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 30,3 (22,5) MSEK. Omsättningsökningen beror huvudsakligen på valutakursförändringar....
REG
Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 Sammanfattning av halvårsrapport • Nettoomsättningen uppgick till 12,8 (10,6) MSEK motsvarande 103,6 (93,7) MRUB • Driftnettot uppgick till 6,3 (4,9) MSEK • Rörelseresultatet up...
REG
Kommuniké från årsstämma 2022 Kommuniké från årsstämma 2022-05-31 i St Petersburg Property Company AB Årsredovisning, resultat- och balansräkning Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräk...
REG
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021 Sammanfattning Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021 • Nettoomsättningen uppgick till 22,5 (23,8) MSEK • Driftsnettot uppgick till 9,5 (11,7) MSEK • Rörelseresultatet uppg...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport

Om SPPC

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från SPPC via e-post.

Handelsinformation

Marknad Alternativa Kortnamn SPPC ISIN-kod SE0007191705