REG
Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ) Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024, kl 17.30 p...
REG MAR
Precio Fishbone lämnar Bokslutskommuniké 2023 Avyttringen av drygt 80 procent av Omniaverksamheten innebär att vi skapat förutsättningar för att både den och den kvarvarande verksamheten kan utvecklas på bästa sätt. Omniaver...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Torsdagen den 15 februari 2024 hölls extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade beslut i följande fråga: UtdelningBeslut om utdelning fattades i enlighet med...
REG MAR
UPPDATERAD KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ) ersätter tidigare kallelse till extra bolagsstämma 18 januari. Denna kallelse ersätter kallelse till extra bolagsstämma 18 januari, den extra bolagsstämman flyttas till den 15 februari.
REG MAR
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 januari 2024, kl 17.30 på bol...
REG MAR
Precio Fishbone säljer 80 procent av Precio Fishbone Systems AB, inklusive produkten Omnia Digital Workplace, till Monterro för 168 miljoner kronor • Precio Fishbone AB (publ) ("Precio Fishbone") har under 2023 överlåtit verksamheten hänförlig till produkten Omnia Digital Workplace till det helägda dotterbolaget Precio Fish...
REG MAR
Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag Precio Fishbone etablerade 2017 ett kontor i Köpenhamn tillsammans med det danska bolaget EMO Invest ApS. Satsningen har varit mycket lyckosam och kontoret är centralt för framgå...
REG
Precio Fishbone byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB Precio Fishbone AB har avslutat uppdraget som likviditetsgarant med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB som ny likviditetsgarant för företagets aktier på Nasda...
REG MAR
Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3 En omsättningsökning på 8,8 procent och ett ökat EBITA-resultat och en ökad EBITA-marginal till 6,0 procent (5,6 procent) är en positiv utveckling jämför med samma kvartal förra...
Intranät baserade på Omnia prisbelönas Electrolux och Malmö stad har utsetts till Guld-vinnare inom 'Intranet and Digital Workplace Awards' för sina respektive lösningar baserade på SharePoint och Omnia.
REG MAR
Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 2 Under kvartalet har omsättningen ökat med 9 procent för bolaget totalt. För halvåret är ökningen 12 procent. SaaS-tjänsterna har ökat med 20 procent under halvåret och Digital Jo...
Precio Fishbone vinner upphandling för Tåg i Bergslagen Precio Fishbone ska tillsammans med IT Software Solutions leverera en lösning för att hantera återkrav från passagerare för inställda och försenade tåg. Lösningen innebär att dat...
REG MAR
Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 1 En mycket bra start på året både för våra SaaS-tjänster och konsultverksamheten har inneburit en organisk tillväxt på 15 procent och en motsvarande ökning av EBITA-resultatet jäm...
REG
Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone Torsdagen den 20 april 2023 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:
REG
Precio Fishbones Årsredovisning 2022 publicerad Precio Fishbones årsredovisning färdigställd och publicerad
REG
Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Välkommen till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)
REG MAR
Precio Fishbone publicerar Bokslutskommuniké för 2022 PRECIO FISHBONE AB (publ)  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2022  Kvartalet oktober - december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 72,2 mkr (68,7). • Rörelseresultatet (EB...
REG MAR
Precio Fishbone lämnar delårsrapport för kvartal 3 En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från SaaS-tjänsterna kompenserar...

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag.

Webbplats
www.preciofishbone.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Precio Fishbone via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn PRCO-B ISIN-kod SE0000141137 Certified Adviser Carnegie Investment Bank