Pressmeddelanden

REG MAR
Precio Fishbone lämnar Bokslutskommuniké 2023 Avyttringen av drygt 80 procent av Omniaverksamheten innebär att vi skapat förutsättningar för att både den och den kvarvarande verksamheten kan utvecklas på bästa sätt. Omniaver...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Torsdagen den 15 februari 2024 hölls extra bolagsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade beslut i följande fråga: UtdelningBeslut om utdelning fattades i enlighet med...
REG MAR
UPPDATERAD KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ) ersätter tidigare kallelse till extra bolagsstämma 18 januari. Denna kallelse ersätter kallelse till extra bolagsstämma 18 januari, den extra bolagsstämman flyttas till den 15 februari.
REG MAR
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 januari 2024, kl 17.30 på bol...
REG MAR
Precio Fishbone säljer 80 procent av Precio Fishbone Systems AB, inklusive produkten Omnia Digital Workplace, till Monterro för 168 miljoner kronor • Precio Fishbone AB (publ) ("Precio Fishbone") har under 2023 överlåtit verksamheten hänförlig till produkten Omnia Digital Workplace till det helägda dotterbolaget Precio Fish...
REG MAR
Precio Fishbone förvärvar minoritetsandelen i dotterbolag Precio Fishbone etablerade 2017 ett kontor i Köpenhamn tillsammans med det danska bolaget EMO Invest ApS. Satsningen har varit mycket lyckosam och kontoret är centralt för framgå...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag.

Webbplats
www.preciofishbone.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Precio Fishbone via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn PRCO-B ISIN-kod SE0000141137 Certified Adviser Carnegie Investment Bank