Om Precio Fishbone

Precio Fishbone AB (publ)

Organisationsnummer 556347-2926
Bransch Teknik

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda ITlösningar
där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik.
På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder.
Precio Fishbone har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom ITområdet
och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat mobilitet,
informationshantering, integration och business intelligence i form av specialisttjänster
samt funktions- och förvaltningsåtaganden.

Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom områdena Cloud Productivity,
Collaboration and Content, Application Development och Application Integration. Inom
områdena Data Analytics och Cloud Platform är Precio Fishbone Microsoft Silver
Partner.

Ett annat viktigt partnerskap är det med EPi där vi är Solution Partner

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag.

Webbplats
www.preciofishbone.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Precio Fishbone via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn PRCO-B ISIN-kod SE0000141137 Certified Adviser Carnegie Investment Bank