Handelsinformation

Kortnamn PRCO-B
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
PRCO-B SE0000141137 Nasdaq First North Premier Growth Market

Om Precio Fishbone

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag.

Webbplats
www.preciofishbone.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Precio Fishbone via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn PRCO-B ISIN-kod SE0000141137 Certified Adviser Carnegie Investment Bank