REG
Vilhelmina Mineral upphör med egna pressmeddelanden och delårsrapporter efter tillbakadragen ansökan om notering Som tidigare meddelats har ca 95% av det totala antalet aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget"), sålts till Nickel Mountain Resources AB (pub...
Vilhelmina Mineral announces that 95% of the shares have been acquired by Nickel Mountain Resources and that Vilhelmina Mineral therefore withdraws its application for public listing A total of 26,590,116 shares, corresponding to 94.7 per cent of the total number of shares in Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or the "Company"), have been acqu...
REG MAR
Försäljning av 95 % av aktierna i Vilhelmina Mineral till Nickel Mountain Resources är genomförd och Vilhelmina Mineral har beslutat att dra tillbaka noteringsansökan Försäljning är genomförd av 26 590 116 aktier, vilket motsvarar 94,7 procent av det totala antalet aktier i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget"), t...
REG MAR
Financial Report First Quarter 2020 First Quarter 2020 (January - March) • Revenue for first quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0) • Exploration and evaluation costs for first quarter amounts to MSEK 4.3 (2.1) • After...
REG MAR
Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020 Första kvartalet (januari-mars 2020) • Intäkter för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första kvartalet uppgick till 4,3...
Vilhelmina Mineral announces outcome of preferential rights issue Through the rights issue (the "Rights Issue"), Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or the "Company") will receive proceeds amounting to approximately SEK 22 millio...
REG MAR
Vilhelmina Mineral offentliggör utfall av genomförd företrädesemission Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") tillförs cirka 22 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission ("Före...
Bulletin from AGM 2020 in Vilhelmina Mineral AB (publ) Vilhelmina Mineral AB (publ) ("the Company") has held an annual general meeting (the "AGM") on April 24, at which the current members of the board, Scott Moore, Neil Said, Les Kw...
REG
Kommuniké från årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ) 2020 Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget"), har vid årsstämma den 24 april 2020 bland annat beslutat om omval av styrelsens ledamöter Scott Moore, Neil Said, Les Kwasik, Jonas Dahl...
Vilhelmina Minerals VD presenterar bolagets verksamhet hos ProHearings Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") deltog under fredagen den 24 april i ProHearings investerarmöte i Stockholm och VD Peter Hjorth presentera...
Vilhelmina Mineral AB (publ) deltar i presentation hos ProHearings den 24 april Fredag den 24 april deltar det svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") hos ProHearings och ger en investerarpresentation samt svarar därefter på f...
REG
Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission Med anledning av den förestående företrädesemission om högst 22 mkr ("Erbjudandet") har Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") idag offentliggjort et...
Vilhelmina Mineral AB (publ) increases ownership to 75% in Joma Gruver AS Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or "the Company") increases its ownership in Joma Gruver AS ("Joma Gruver") from 50% to 75% by injecting additional financing o...
REG MAR
Vilhelmina Mineral AB (publ) nyttjar option att öka ägandet i Joma Gruver AS till 75% Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" och "Bolaget") nyttjar sin option att öka ägandet i samriskbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver") från 50% till 75% genom att t...
REG MAR
Vilhelmina Mineral intends to withdraw its listing application and carries out a preferential rights issue Since the Extraordinary General Meeting in Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") today has approved the transaction through which more than 90 percent of the sh...
REG MAR
Vilhelmina Mineral avser att dra tillbaka noteringsansökan och genomför företrädesemission Eftersom den extra bolagsstämman i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") idag har godkänt den transaktion genom vilken mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmin...
REG
Invitation to the annual general meeting of the shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ) The shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ), reg. no 556832-3876, are hereby invited to participate in the Annual General Meeting to be held on Friday, April 24, 2020 at 4 p...
REG
Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ) Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org.nr 556832-3876, kallas till årsstämma den 24 april 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm. Inregistrering...

Om Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet.

Webbplats
www.vilhelminamineral.se
Bransch
Råvaror

Prenumerera

Få löpande information från Vilhelmina Mineral via e-post.