Solnabergs fastighet, Solna Bladet 3, värderas till 1 260 mkr Solnaberg Property AB har genomfört en sedvanlig årsskiftesvärdering som fastställer marknadsvärdet på bolagets fastighet Solna Bladet 3 per 2023-12-31. Fastigheten värderas till...
REG
Halvårsrapport per 2023-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2023 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 37 651 569 kr (32 094 494) • Driftsöverskottet uppgick till 28 878 904 kr (21...
Möjlighet att besöka fastigheten Kl. 14.00 den 31a augusti 2023 finns möjlighet för intresserade aktieägare att besöka fastigheten på Barks väg 15 i Bergshamra. Vi kommer att göra en rundvandring i huset och bes...
REG
Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ) Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades; Räkenskaper och utdelning • att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per d...
REG
Solnaberg Propery AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Solnaberg Property ABs årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella -rapporter/ FÖR YTTERLIGA...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL) Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2023 kl. 16.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.
REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022 • Marknadsvärdet på fastigheten har minskat från 1 300 Mkr till 1 290 Mkr • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick til...
REG MAR
Solnaberg Property gör förändringar i ledningen av bolaget Johan Ericsson har meddelat att han avser lämna sin post som VD för Solnaberg Property AB för att fokusera på uppdrag utanför bolaget.
REG
Pressmeddelande Halvårsrapport per 2022-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 32 094 494 kr (32 409 610) • Driftsöverskottet uppgick till 21 865 317 kr (24...
Nya utökade hyresavtal tecknade Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.
REG
Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ) Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL) Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.
REG
Solnaberg Property AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Solnaberg Property ABs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ FÖR YTTERLIGAR...
REG
Bokslutskommuniké 2021 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 200 Mkr till 1 300 Mkr • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 2...
Solnaberg tecknar nytt långfristigt grönt finansieringsavtal Solnaberg Property AB har refinansierat bolagets totala skuld genom att teckna ett fyraårigt grönt låneavtal med en svenska affärsbank. Låneavtalet ger Solnaberg en lånekostnad o...
Solnabergs fastighet, Solna Bladet 3, värderas till 1 300 mkr en värdeuppgång med 8,3% Solnaberg Property AB har genomfört en sedvanlig årsskiftesvärdering 2021/2022 av bolagets fastighet Solna Bladet 3. I fastighetsvärderingen som gjorts, liksom vid tidigare tillf...
REG
Pressmeddelande Halvårsrapport per 2021-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2021 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 32 409 610 kr (31 060 135) • Driftsöverskottet uppgick till 24 389 688 kr (24...
Nytt hyresavtal tecknat med Urogyn AB Solnaberg Property AB har tecknat ett nytt utökat hyresavtal med Urogyn AB som sedan tidigare förhyr 775 m2 i fastigheten Bladet 3 Solna. Det nya kontraktet med Urogyn AB är på 1...

Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31