Pressmeddelanden

REG MAR
Bokslutskommuniké 2022 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022 • Marknadsvärdet på fastigheten har minskat från 1 300 Mkr till 1 290 Mkr • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick til...
REG MAR
Solnaberg Property gör förändringar i ledningen av bolaget Johan Ericsson har meddelat att han avser lämna sin post som VD för Solnaberg Property AB för att fokusera på uppdrag utanför bolaget.
REG
Pressmeddelande Halvårsrapport per 2022-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2022 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 32 094 494 kr (32 409 610) • Driftsöverskottet uppgick till 21 865 317 kr (24...
Nya utökade hyresavtal tecknade Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.
REG
Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ) Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL) Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma 2023 ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2023 AVNOTERING
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Årsstämma 2024 ÅRSSTÄMMA
Halvårsrapport 2024 DELÅRSRAPPORT

Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31