Pressmeddelanden

REG
Kommuniké från årsstämma i Solnaberg Property AB (publ) Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;
REG
Solnaberg Property AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 Solnaberg Property ABs årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella -rapporter/ FÖR YTTERLIG...
REG
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL) Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 16.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.
REG
Bokslutskommuniké 2023 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2023 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 75 557 750 kr (64 277 785) • Driftsöverskottet uppgick till 59 531 163 kr (45 2...
Solnabergs fastighet, Solna Bladet 3, värderas till 1 260 mkr Solnaberg Property AB har genomfört en sedvanlig årsskiftesvärdering som fastställer marknadsvärdet på bolagets fastighet Solna Bladet 3 per 2023-12-31. Fastigheten värderas till...
REG
Halvårsrapport per 2023-06-30 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2023 • Hyresintäkterna inklusive tillägg uppgick till 37 651 569 kr (32 094 494) • Driftsöverskottet uppgick till 28 878 904 kr (21...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Halvårsrapport 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké
Årsstämma 2025 Årsstämma
Halvårsrapport 2025 Delårsrapport

Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31