REG

Solnaberg Property AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Solnaberg Property ABs årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida:

https://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella -rapporter/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anna Reuterskiöld VD; telefon: +46 73 154 22 31

Mailadress: [email protected]

alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergsproperty.se

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser


Om Solnaberg Property

Webbplats
www.solnabergproperty.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Solnaberg Property via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn SOLNA ISIN-kod SE0009155211 Certified Adviser FNCA Sweden

IR-Kontakt

Anna Reuterskiöld IR-kontakt [email protected] 073 154 22 31