Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 oktober 2022 i Slitevind AB (publ). Extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och utövande av rösträtt kunde endast ske genom förhandsröstning (poströstning) före stäm...
SLITEVIND AVNOTERAS OCH SISTA DAGEN FÖR HANDEL BLIR DEN 21 SEPTEMBER 2022 Slitevind AB (publ) ("Slitevind") har genom pressmeddelande den 25 augusti 2022 kommunicerat att Slitevind har ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Gro...
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SLITEVIND AB (PUBL) Aktieägarna i Slitevind AB (publ), org. nr. 556453-2819 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolag...
SLITEVIND ANSÖKER OM AVNOTERING Den 1 augusti 2022 lämnade Orrön Energy Holding AB, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB (publ) ("Orrön Energy"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slite...
REG MAR
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022 finns nu tillgänglig Andra kvartalet för koncernen i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 38 945 TSEK (18 907 TSEK). • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19 944 TSEK (...
WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB Webbsänd presentation En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera E...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847