WEBBMÖTE DEN 16 AUG KL 18 MED ANLEDNING AV ORRÖN ENERGYS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE AV SLITEVIND AB

Webbsänd presentation

En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 18.00 den 16 augusti 2022, där Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet, tillsammans med Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald.

Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qECh7YoWQ-yY0CJ4f5rMnQ

Länk för registrering finns även på www.orron.com/erbjudande.

Uttalande från styrelsen för Slitevind AB med anledning av Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande

https://slitevind.se/wp-content/uploads/Slitevind-styrelsens-uttalande-1-augusti-slutversion.pdf

Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna i Slitevind att acceptera Orrön Energys offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Orrön Energy Holding AB ("Orrön Energy") offentliggjorde den 1 augusti 2022 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind att överlåta sina aktier i Bolaget till Orrön Energy ("Erbjudandet"). Orrön Energy erbjuder 125 kronor kontant per aktie i Slitevind vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om ca: 889 633 375 kronor baserat på antalet utestående aktier om 7 117 067.

Erbjudandet innebär en premie om

  • ca: 20,8 procent jämfört med stängningskursen om 103,5 kronor för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market den 29 juli 2022,
  • ca: 30 procent jämfört med volymviktade genomsnittliga kursen för Slitevinds aktie under de 30 handelsdagarna närmast fram till och med den 29 juli 2022, och
  • ca: 40 procent jämfört med volymviktade genomsnittliga kursen för Slitevindaktien under de

Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 2 augusti 2022 och avslutas den 23 augusti 2022 med förbehåll för eventuella förlängningar.

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av bl.a att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Orrrön Energy blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Slitevind. Orrön Energy har förbehållit sig rätten att frånfalla ett eller flera av dessa villkor för Erbjudandet.

För mer information om Erbjudandet hänvisas till Orrön Energys pressmeddelande daterat den 1 augusti 2022, erbjudandehandling tillhandahålles på Orrön Energys hemsida, www.orron.com/erbjudande.

 

 

_____

Visby den 15 augusti 2022
Slitevind AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Dahlström, VD Slitevind AB, 070-228 44 04

Slitevind AB aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet SLITE. Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB (mail [email protected], telefon 08-684 05 800).

Denna information är publicerad den 15 augusti 2022 kl. 15.00 CEST

 


Om Slitevind

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland. Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar.

Webbplats
slitevind.se

Prenumerera

Få löpande information från Slitevind via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006964847