REG MAR
Krona Public Real Estate AB (publ) har idag ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om 890,5 MSEK Krona Public Real Estate AB (publ) ("Bolaget") har idag tecknat en avsiktsförklaring avseende att genomföra två förvärv av fastighetsportföljer. Det ena förvärvet avses ske från...
REG
Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning 2023 Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB Te...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB bokslutskommuniké januari - december 2023 Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2023 • Hyresintäkterna1 uppgick till 15 935 (16 263) tkr • Driftnettot uppgick till 13 939 (14 956) tkr, vilket resulterade i en översko...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - september 2023 Vi kan gladeligen meddela att bolaget under perioden mottagit Kongsbergs kommuns "Vernepris" för restaureringen av bolagets 150 år gamla fastighet Kirketorget 2, "Amsthuset". I s...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB halvårsrapport januari - juni 2023 Styrelsen har under perioden utvärderat marknadsläget och beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för att besluta om extra utdelning. Andra kvartalet 1 april - 30 juni 20...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - mars 2023 Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2023 • Hyresintäkterna1 uppgick till 17 091 (16 845) tkr • Driftnettot uppgick till 15 963 (15 746) tkr, vilket resulterade i en överskottsg...
Kommuniké från årsstämma den 4 april 2023 i Krona Public Real Estate AB (publ) Vid årsstämma den 4 april 2023 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut: • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansr...
REG
Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning för 2022 Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning för 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate ABTelefo...
REG
Kallelse till årsstämma i Krona Public Real Estate AB Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma tisdag den 4 april 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Ber...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB bokslutskommuniké januari - december 2022 Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 16 263 (15 912) tkr • Driftnettot uppgick till 14 956 (15 206) tkr, vilket resulterade i en överskot...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - september 2022 Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 17 690 (15 001) tkr • Driftnettot uppgick till 16 118 (13 897) tkr, vilket resulterade i en överskotts...
Krona Public Real Estate AB halvårsrapport januari - juni 2022 Andra kvartalet 1 april - 30 juni 20221 • Hyresintäkterna uppgick till 15 349 tkr • Driftnettot uppgick till 14 153 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,2 % • Förva...
Ny verkställande direktör i Krona Public Real Estate AB Styrelsen för Krona Public Real Estate AB ("Krona") har utnämnt Sven Hegstad till ny verkställande direktör med tillträde den 30 maj 2022. Sven kommer att ersätta Oskar Wigsén so...
Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - mars 2022 Första kvartalet 1 januari - 31 mars 20221 • Hyresintäkterna uppgick till 16 845 tkr • Driftnettot uppgick till 15 746 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 93,5 % • Fö...
Kommuniké från årsstämma den 31 mars 2022 i Krona Public Real Estate AB (publ) Vid årsstämma den 31 mars 2022 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut: • Anna Green Jensen vid Cederquist Advokatbyrå utsågs till ordförande vid årsstämma...
Flaggning i Krona Public Real Estate AB Krona Public Real Estate AB ("Krona") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Krona som innebär...
Kallelse till årsstämma i Krona Public Real Estate Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org. nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på...
Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning 2021 Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate AB Telefon: +...

Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]