Pressmeddelanden

REG
Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning för 2022 Krona Public Real Estate AB publicerar årsredovisning för 2022. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Krona Public Real Estate ABTelefo...
REG
Kallelse till årsstämma i Krona Public Real Estate AB Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma tisdag den 4 april 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Ber...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB bokslutskommuniké januari - december 2022 Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 16 263 (15 912) tkr • Driftnettot uppgick till 14 956 (15 206) tkr, vilket resulterade i en överskot...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - september 2022 Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2022 • Hyresintäkterna uppgick till 17 690 (15 001) tkr • Driftnettot uppgick till 16 118 (13 897) tkr, vilket resulterade i en överskotts...
Krona Public Real Estate AB halvårsrapport januari - juni 2022 Andra kvartalet 1 april - 30 juni 20221 • Hyresintäkterna uppgick till 15 349 tkr • Driftnettot uppgick till 14 153 tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,2 % • Förva...
Ny verkställande direktör i Krona Public Real Estate AB Styrelsen för Krona Public Real Estate AB ("Krona") har utnämnt Sven Hegstad till ny verkställande direktör med tillträde den 30 maj 2022. Sven kommer att ersätta Oskar Wigsén so...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]