Pressmeddelanden

REG MAR
Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - mars 2024 Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2024 • Hyresintäkterna1 uppgick till 17 723 (17 091) tkr • Driftnettot uppgick till 16 334 (15 963) tkr, vilket resulterade i en överskottsg...
REG
Förtydligande avseende tidigare lämnad information i Krona Public Real Estate AB (publ) Krona Public Real Estate AB (publ) ("Bolaget") vill härmed lämna förtydligande avseende den nyemission som kommunicerats av Bolaget i samband med information om ingången avsiktsf...
REG MAR
Kommuniké från årsstämma den 2 april 2024 i Krona Public Real Estate AB (publ) Vid årsstämma den 2 april 2024 i Krona Public Real Estate AB (publ) fattades följande beslut: • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansr...
REG
Information inför årsstämman i Krona Public Real Estate AB (publ) Krona Public Real Estate AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att aktieägare i Bolaget, som representerar sammanlagt ca 29,9 % av aktierna och rösterna i Bolaget ("Huvudägaren"),...
REG MAR
Krona Public Real Estate AB (publ) meddelar uppdaterad avsiktsförklaring avseende förvärv av två fastighetsportföljer Krona Public Real Estate AB (publ) ("Bolaget") har den 1 mars 2024 ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av två fastighetsportföljer till ett sammanlagt värde om 890,5 MSE...
REG
Kallelse till årsstämma i Krona Public Real Estate AB Aktieägarna i Krona Public Real Estate AB, org.nr 559298-1707, kallas härmed till årsstämma tisdag den 2 april 2024 klockan 10:30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Ber...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]