REGMAR

Krona Public Real Estate AB delårsrapport januari - september 2023

Vi kan gladeligen meddela att bolaget under perioden mottagit Kongsbergs kommuns "Vernepris" för restaureringen av bolagets 150 år gamla fastighet Kirketorget 2, "Amsthuset". I samband med restaureringen skrevs också ett nytt 10-årigt hyresavtal med kyrkan i kommunen.

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2023

 • Hyresintäkterna1 uppgick till 18 719 (17 690) tkr
 • Driftnettot uppgick till 16 762 (16 118) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 89,5 (91,1) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 876 (8 910) tkr
 • Periodens resultat uppgick till 4 967 (8 191) tkr motsvarande 1,1 (1,8) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 032 (16 137) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2023-09-30 till 1 292 632 (1 466 184) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,4 (2,5) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 69,8 (62,9) %
 • NRV per aktie uppgick till 92,0 (123,2) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,2 (4,4) %

Perioden 1 januari - 30 september 2023

 • Hyresintäkterna1 uppgick till 52 853 (49 884) tkr
 • Driftnettot uppgick till 48 715 (46 017) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 92,2 (92,3) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 26 112 (24 240) tkr
 • Periodens resultat uppgick till -16 914 (55 578) tkr motsvarande neg. (12,4) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 20 340 (18 077) tkr
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2023-09-30 till 1 292 632 (1 466 184) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,4) ggr
 • Belåningsgraden uppgick till 69,8 (62,9) %
 • NRV per aktie uppgick till 92,0 (123,2) kr
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,0 (4,2) %

1Hyresintäkterna redovisas i SEK men omräknas från NOK. Genomsnittskursen i NOK/SEK för perioden uppgår till ca 1,033 (1,061)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hegstad, vd, Krona Public Real Estate AB

Telefon: + 47 (0) 22 01 58 80

[email protected]

Krona Public Real Estate AB i korthet

Krona Public Real Estate AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559298-1707, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg kommun i sydöstra Norge. Över 60 % av portföljens totala yta och över 90 % av portföljens totala intäkter är hänförliga till fastigheten Krona som är staden Kongsbergs akademiska och kulturella centrum. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 31 mars 2021.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Krona Public Real Estate AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 november 2023.

För mer information gällande Krona Public Real Estate AB (publ), vänligen besök www.kronapublic.se och www.spotlightstockmarket.com


Om Krona Public Real Estate

Webbplats
www.kronapublic.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn KRONA ISIN-kod SE0015657895

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]