Pressmeddelanden

REG MAR
Xintela erhåller 4,8 miljoner kronor från Vinnova Lund, Sverige, 18 januari 2022 - Xintela har beviljats 4,8 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen "Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården". Bidraget avser f...
REG MAR
Xintela granted 4.8 million SEK from Vinnova Lund, Sweden, January 18, 2022 - Xintela has been granted SEK 4.8 million from Vinnova within the call "New and improved biological drugs in healthcare". The grant will support a...
REG
Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela Idag, den 17 januari 2022, hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). Vid stämman fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i Targinta AB enligt nedan.
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ) Aktieägarna i Xintela AB (publ), org.nr 556780-3480, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 17 januari 2022 klockan 9.00 i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheeletorget...
REG MAR
Xintela och ScanVet Animal Health A/S tecknar Letter of Intent Xintela meddelar idag att bolaget har tecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det danska veterinärmedicinska bolaget ScanVet Animal Health A/S. Parterna avser att in...
REG MAR
Xintela and ScanVet Animal Health A/S sign Letter of Intent Xintela announces today that the company has signed a Letter of Intent with the Danish animal health company ScanVet Animal Health A/S. The parties intend to enter into an agreem...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender