REGMAR

Xintela och ScanVet Animal Health A/S tecknar Letter of Intent

Xintela meddelar idag att bolaget har tecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det danska veterinärmedicinska bolaget ScanVet Animal Health A/S. Parterna avser att ingå ett avtal för att utveckla, marknadsföra och sälja EQSTEM®, Xintelas patentskyddade stamcellsprodukt för hästar, för behandling av ledsjukdomar inklusive artros.

Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att komma överens om samarbetsstruktur, utvecklingsplan för EQSTEM fram till marknadsgodkännande, finansiering samt rättigheterna att marknadsföra och sälja EQSTEM i vissa europeiska marknader. I det tilltänkta samarbetet kommer Xintela att tillverka EQSTEM för kliniska studier och för kommersiell försäljning.

"Det är en stor möjlighet för Xintela att ta EQSTEM till marknaden tillsammans med en partner inom veterinärmedicin och som dessutom har ett omfattande intresse av att utveckla nya och effektiva behandlingar för hästar. ScanVet Animal Health har lång erfarenhet av att lansera nya behandlingar, inklusive vacciner, på den veterinärmedicinska marknaden och är en ledande distributör av veterinärmedicinska produkter i Norden. Vi ser mycket fram emot att fortsätta vår diskussion med ScanVet Animal Health och bolagets vd Flemming Velin mot ett färdigt avtal", säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

"Xintelas stamcellsteknologi är mycket lovande för utveckling av effektiva behandlingar för djur. Ett samarbete med Xintela avseende bolagets stamcellsprodukt för hästar, EQSTEM, ger ScanVet möjligheten att ha en ledande roll i utvecklingen av en konkurrenskraftig stamcellsprodukt för behandling av ledsjukdomar hos hästar", säger Flemming Velin, vd för ScanVet Animal Health.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: +46 46 275 65 00
E-post: [email protected]
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

Denna information är sådan som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2021 kl. 08:55 CET.

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom stamcellsterapi och målriktad cancerterapi baserade på bolagets cellytemarkör integrin a10b1 som finns på mesenkymala stamceller och på vissa aggressiva cancerceller. Inom stamcellsterapi används integrin a10b1 för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av den patentskyddade stamcellsprodukten XSTEM®, som nu går in i en klinisk utvecklingsfas. Bolaget producerar XSTEM för de kliniska studierna i den egna GMP-godkända produktionsanläggningen. Inom cancerterapi, som drivs av det helägda dotterbolaget Targinta AB, utvecklas riktade antikroppsbaserade behandlingar (First-in-Class) för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00, [email protected].

Om ScanVet Animal Health A/S
ScanVet Animal Health A/S är ett veterinärmedicinskt bolag med huvudkontor i Fredensborg, Danmark, som importerar och distribuerar läkemedel till både sällskapsdjur, hästar och produktionsdjur. Produktutbudet är stort och omfattar vacciner, antibiotika, antihelmintika, NSAIDs, hormoner, lugnande och smärtstillande produkter samt bedövningsmedel. ScanVet har förutom receptbelagda läkemedel även ett produktsortiment av fodertillskott och vårdprodukter.