Pressmeddelanden

Vaneo Capital AB - Styrelsen begär bolaget i konkurs Bolagets nya styrelse har sedan valet den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Pressmeddelande och information gick ut via b...
Vaneo Capital AB:s kvartalsbrev och information avseende tredje kvartalet 2022 Den nya styrelsen valdes på den fortsatta årsstämman den 8 augusti 2022. Vi har således hunnit vara verksamma i mindre än en månad. Bolagets nya styrelse har sedan valet den 8 au...
Pressmeddelande avseende Vaneo Capital AB, Information från den nya styrelsen Bolagets nya styrelse har sedan den valdes den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Den gamla styrelsen har inte samarbetat....
Styrelsen utser ny verkställande direktör Styrelsen I Vaneo Capital AB har utsett Rolf Lundgren till ny vd och han efterträder därmed Josef Bari som avgår på egen begäran. Rolf Lundgren, som sitter I styrelsen sedan 8 au...
Kommuniké från den fortsatta årsstämman den 8 augusti 2022 Den avslutande delen på den ordinarie årsstämman för Vaneo Capital AB hölls på Elite Hotel Tower i Solna, varvid stämman beslutade om följande. • Att fastställa och godkänna den...
Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2022. Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2021 Resultaträkning: • Omsättning 0 (0) Inga köp eller försäljningar av aktier...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat