Pressmeddelande avseende Vaneo Capital AB, Information från den nya styrelsen

Bolagets nya styrelse har sedan den valdes den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Den gamla styrelsen har inte samarbetat. Tvärt om går det nu, efter den utredning som den nyvalda styrelsen företagit och överlämnat till advokater, inte att utesluta att aktieägarna utsatts för brott. Det kan inte ens uteslutas att det aldrig funnits några investeringar såsom påståtts, i vart fall inte i den omfattning som aktieägarna bringats att tro. Bolagets advokater har i uppdrag att överlämna ärendet även till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning.

Den tidigare styrelsen har tömt de svenska bankkontona och därmed gjort det omöjligt att betala den utdelning som beslöts på årsstämman.

Den tidigare styrelsen har också underlåtit att betala fakturor på mer än 400 000 kronor som var förfallna fram till datum för årsstämman, 8 augusti.

Den nya styrelsen konstaterar också att den gamla styrelsen helt eller delvis, parallellt med sin verksamhet i Vaneo Capital AB, startat och i princip klonat verksamheten från Vaneo Capital AB. Hur de rättsvårdande myndigheterna och Vaneo Capital ABs advokater ser på detta återstår att se.

Den nya styrelsen konstaterar dessutom att det inte skett några åtgärder för en notering av aktien på NGM - tvärtom har berörd fondkommissionär avböjt medverkan såväl 2017 som i december 2021. Den tidigare styrelsens uppgifter har i denna del varit direkt verklighetsfrämmande.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att informera aktieägarna mer ingående. Då den nya styrelsen saknar e-post uppgifter m.m.till aktieägarna, trots att detta begärts ut från bl.a. den gamla styrelsens ordförande och VD, ber vi aktieägarna skicka sina uppgifter till bolagets IT-ansvarig; [email protected].

För att tillvarata aktieägarnas intressen på bästa sätt vädjar den nya styrelsen om donationer, stort som smått till företagets svenska konto i SEB; konto nr: 5266-10 144 38. Märk inbetalningen med "bidrag".

För den nya styrelsen

Claude D Zacharias

Stockholm 6 september 2022

Vaneo Capital AB
c/o Claude D Zacharias
Karlbergsvägen 13
SE-113 270 Stockholm, Sweden
Mail: [email protected] 


Om Vaneo Capital

Webbplats
vaneocapital.com
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat