Vaneo Capital AB - Styrelsen begär bolaget i konkurs

Bolagets nya styrelse har sedan valet den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Pressmeddelande och information gick ut via beQuoted och på hemsidan den 6 september 2022. Hemsidan "släcktes" omedelbart därpå av företrädare för den tidigare styrelsen som uppenbarligen inte vill att vi kommer vidare i processen att tillvarata aktieägarnas intressen. Vi har sagt upp lånet mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Management AB - ett lån som enligt den granskningsrapport som presenterades på den senaste bolagsstämman bär alla tecken på att strida mot aktiebolagslagen och det kan inte heller uteslutas att brott föreligger i den delen. Lånet har inte återbetalats av Vaneo Management AB som styrs av föregående styrelseordförande och VD för Vaneo Capital AB.

Styrelsen har därför, i går och i samråd med bolagets advokater, ansökt om bolagets försättande i konkurs. Det är styrelsens förhoppning att konkursförvaltaren tillsammans med de rättsvårdande myndigheterna kan ställa de ansvariga till svars för vad den nya styrelsen inte kan se som något annat än rena oegentligheter. Med hjälp av bland annat Ekobrottsmyndigheten som i sin tur kan kontakta Interpol med flera utländska myndigheter, kan kanske i slutändan aktieägarnas investeringar räddas åter helt eller delvis och i slutändan delas ut till aktieägarna.

Den nya styrelsen kan blott beklaga situationen, vi har gjort vad vi kunnat och kämpat för att få kontroll över tillgångar som sannolikt flyttats till andra personer utom räckhåll för styrelsen. Den enda tröst vi kan erbjuda är att i dagens moderna samhälle kan man som talesättet är "gömma sig men inte hålla sig undan för evigt".

För den nya styrelsen

Claude D Zacharias

Stockholm den 8 september 2022

Vaneo Capital AB
c/o Claude D Zacharias
Karlbergsvägen 13
SE-113 27 Stockholm, SWEDEN
Mail: [email protected] 


Om Vaneo Capital

Webbplats
https://vaneocapital.com/
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Vaneo Capital via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat