Handelsinformation

Kortnamn SGG
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
SGG SE0020356244 Stockholmsbörsen

Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244