Handelsinformation

Kortnamn SENS
Kurs ()
Förändring ()
Finansiella instrument
Kortnamn ISIN-kod Marknad
SENS SE0000567729 Stockholmsbörsen

Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729