REG MAR
Sensys Gatso har valts ut som leverantör för att leverera system för restidsmätning i Nederländerna, med en beräknad intäkt på 84 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av fyra leverantörer i en upphandling för...
Sensys Gatso har börjat skicka ut varningsmeddelanden enligt plan i Ghana Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har från och med den 4 juni 2024 via sin 40% joint venture-andel i Nationwide Traffic Management & Enforcement...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet från Libertyville, IL, värt 5,5 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat en femårig kontraktsförlängning för automatisk trafiköver...
REG
Årsstämma i Sensys Gatso Group AB Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 8 maj 2024 i Jönköping
REG MAR
Sensys Gatso erhåller sitt första TRaaS-kontrakt i Connecticut med staden Stratford, värt 73 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för rödljus- och hastighetsövervakn...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS kontraktsförlängning från Albany som tillför hastighetsövervakning vid skolzoner till ett värde av 197 miljoner kr Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, erhållit ett femårigt kontraktstillägg från staden Albany, New Yo...
REG MAR
Sensys Gatso receives TRaaS contract extension from the City of Albany which adds School Zone Speed Enforcement worth SEK 197 million Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its subsidiary, Sensys Gatso USA, received a 5-year contract amendment from the City of Albany, New York,...
REG MAR
Delårsrapport Kv1 2024 (januari - mars) Januari-mars 2024- Nettoomsättning MSEK 125 (113)- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 318 (90)- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 3,7 (1,5)- Rörelseresultat...
Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos finansiella rapport för första kvartalet 2024 Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för första kvartalet 2024 fredagen den 26 april kl. 8.30 och bjuder in till presentatio...
Tahakom och Sensys Gatsos partnerskap driver lokalt innehåll och hållbarhet i Saudiarabien Tahakom, Saudi Technology and Security Comprehensive Control Company, och Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har undertecknat ett samförståndsavt...
REG
Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2023 Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2023 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:
REG
Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org.nr 556215-4459 ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Vasavägen 3c i Jönkö...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaas-kontrakt för rödljusövervakning från Village of Orland Park värt 7,8 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat en femårig kontraktsförlängning för automatisk rödljusöver...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Granger, IA värt 17 miljoner kronor, expansionen i Iowa fortsätter Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervaknin...
Sensys Gatsos partner undertecknar kontrakt för trafiksäkerhetslösning i Finland, uppskattat värde 20 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin partner Destia Oy, undertecknat ett kontrakt med de upphandlande organisationerna Fintraffic och...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS operatörstjänstkontrakt för trafiksäkerhet i Newton, IA, värt 100 miljoner kronor dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Newton, IA, USA. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 10 miljone...
REG MAR
Bokslutskommuniké Oktober - december 2023 Oktober-december 2023- Nettoomsättning MSEK 221 (161)- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 212 (1 080)- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 45,4 (33,6)- Rörels...
Sensys Gatso säkrar order i Mellanöstern för system för trafikövervakning värd 26 miljoner kronor, som en del av tilldelningskontraktet värt 152 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit en order värd 26 miljoner kronor från en lokal partne...

Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244