REG
Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org.nr 556215-4459 ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Vasavägen 3c i Jönkö...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaas-kontrakt för rödljusövervakning från Village of Orland Park värt 7,8 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat en femårig kontraktsförlängning för automatisk rödljusöver...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Granger, IA värt 17 miljoner kronor, expansionen i Iowa fortsätter Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervaknin...
Sensys Gatsos partner undertecknar kontrakt för trafiksäkerhetslösning i Finland, uppskattat värde 20 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin partner Destia Oy, undertecknat ett kontrakt med de upphandlande organisationerna Fintraffic och...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS operatörstjänstkontrakt för trafiksäkerhet i Newton, IA, värt 100 miljoner kronor dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Newton, IA, USA. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 10 miljone...
REG MAR
Bokslutskommuniké Oktober - december 2023 Oktober-december 2023- Nettoomsättning MSEK 221 (161)- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 212 (1 080)- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 45,4 (33,6)- Rörels...
Sensys Gatso säkrar order i Mellanöstern för system för trafikövervakning värd 26 miljoner kronor, som en del av tilldelningskontraktet värt 152 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit en order värd 26 miljoner kronor från en lokal partne...
Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos finansiella rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023 Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023 torsdagen den 22 februari kl. 8.30 och...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet i Waterloo, IA, värt 57 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, signerat en femårig kontraktsförlängning för automatisk trafiköve...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller nytt TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i De Soto, IA värt 22 miljoner kronor; expansionen i Iowa fortsätter Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett sjuårigt kontrakt för automatisk hastighets- och rödl...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet i Lake Zurich, IL, värt 21 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, signerat en femårig kontraktsförlängning för automatisk trafiköve...
Sensys Gatsos Group har valt Kepler Cheuvreux för analys i tillägg till Carnegie Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har valt Kepler Cheuvreux för oberoende analystäckning till investerare. Kepler Cheuvreux blir det andra analy...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet i Muscatine, IA, värt 16 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, signerat en ny sjuårig kontraktsförlängning för automatisk trafik...
REG MAR
Sensys Gatsos partner erhåller tilldelningsbeslut för trafiksäkerhetslösning i Finland, uppskattat värde 20 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har informerats om ett tilldelningsbeslut till sin partner Destia Oy för leverans av trafiksäkerhetskameror i...
REG MAR
Sensys Gatso förlänger TRaaS-kontrakt i Pawtucket, Rhode Island med två år och ökar kontraktsvärdet med 19 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, signerat ett nytt 8-årigt kontrakt för automatisk övervakning med...
REG MAR
Sensys Gatso extends the Pawtucket, Rhode Island TRaaS contract by two years, increasing the contract value by SEK 19 million Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety systems, through its subsidiary, Sensys Gatso USA, has executed a new 8-year base-term automated enforcement contract with t...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS-kontrakt för trafiksäkerhet i Grinnell (IA) värt 15 miljoner kronor och fortsätter att utöka sitt avtryck i Iowa, USA Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervaknin...
REG MAR
Sensys Gatso receives TRaaS contract for traffic safety in Grinnell (IA) worth SEK 15 million and continues to expand its footprint in Iowa, USA Sensys Gatso Group, a global leader in traffic safety solutions, through its subsidiary Sensys Gatso USA, has executed a five-year base-term automated speed enforcement contract...

Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244