Pressmeddelanden

Sensys Gatsos partner undertecknar kontrakt för trafiksäkerhetslösning i Finland, uppskattat värde 20 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin partner Destia Oy, undertecknat ett kontrakt med de upphandlande organisationerna Fintraffic och...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller TRaaS operatörstjänstkontrakt för trafiksäkerhet i Newton, IA, värt 100 miljoner kronor dotterbolag Sensys Gatso USA, tecknat ett femårigt kontrakt för automatisk hastighetsövervakning med staden Newton, IA, USA. Kontraktet beräknas vara värt upp till USD 10 miljone...
REG MAR
Bokslutskommuniké Oktober - december 2023 Oktober-december 2023- Nettoomsättning MSEK 221 (161)- Orderingång och tilldelningskontrakt MSEK 212 (1 080)- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) MSEK 45,4 (33,6)- Rörels...
Sensys Gatso säkrar order i Mellanöstern för system för trafikövervakning värd 26 miljoner kronor, som en del av tilldelningskontraktet värt 152 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit en order värd 26 miljoner kronor från en lokal partne...
Inbjudan till presentation av Sensys Gatsos finansiella rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023 Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, publicerar sin rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023 torsdagen den 22 februari kl. 8.30 och...
REG MAR
Sensys Gatso erhåller förlängning av TRaaS-kontrakt för automatisk trafiksäkerhet i Waterloo, IA, värt 57 miljoner kronor Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, signerat en femårig kontraktsförlängning för automatisk trafiköve...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244