Dokument

Datum Rubrik
Anmälningssedel
Inbjudan till teckning av aktier i Sensys Gatso Group
Upptagande till handel av nyemitterade aktier i Sensys Traffic i samband med förvärv av Gatso Beheer

Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244