REG

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Sensys Gatso Group

Valberedningen för Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, lämnar följande förslag till beslut vid årsstämman den 15 maj 2023, vad gäller antal och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, samt Francis Schmeer och nyval av Mark Talbot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christina Hallin har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Claes Ödman till ordförande. 

Information om personer som föreslås som styrelseledamöter i Sensys Gatso Group AB, valberedningens yttrande och valberedningens fullständiga förslag finns på Sensys Gatso Groups hemsida, www.sensysgatso.com.

Ledamöterna i valberedningen är: Timo Gatsonides, ordförande (för eget innehav), Per Wall (för eget innehav), och Jan Johansson (utsedd av Inger Bergstrand), samt styrelseordförande Claes Ödman.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 14 april, 2023 kl. 14.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244