Valberedningen i Sensys Gatso Group uppdaterar förslaget till styrelse inför årsstämman

Valberedningen i Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, uppdaterar förslaget avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter inför årsstämman. Förslaget avser punkterna 2, 12-15 i kallelsen inför årsstämman.

Valberedningen föreslår att fem ordinarie ledamöter väljs till styrelsen innebärande omval av Claes Ödman, styrelseordförande, Jochem Garritsen, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand samt nyval av Christina Hallin. På grund av personliga skäl har styrelseledamoten Ingemar Skogö avböjt omval. Se mer information om årsstämman på hemsidan www.sensysgatso.com.

Valberedningen, har bestått av Timo Gatsonides (eget och närståendes innehav), Per Wall (eget innehav), Jan Johansson (utsedd av Inger Bergstrand), samt Claes Ödman (styrelsens ordförande).

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 09.50.

För mer information kontakta:
Claes Ödman, styrelsens ordförande
E [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244