Styrelsen i Sensys Gatso Group har inlett process för att rekrytera ny VD

Styrelsen i Sensys Gatso Group har inlett en process för att rekrytera en ny verkställande direktör. Torbjörn Sandberg kommer att vara kvar i sin roll som VD fram tills dess att en ny VD har rekryterats.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att integrationen med Gatso har slutförts, och att det nu är dags att lämna över till en ny VD för nästa fas i utvecklingen av Sensys Gatso Group.

"Efter den framgångsrika sammanslagningen mellan Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV kommer bolaget öka sitt fokus på tillväxtmöjligheter. Torbjörn har varit avgörande för den effektiva integrationen mellan de två bolagen och har lagt en stark grund för framtida tillväxt", säger styrelsens ordförande Claes Ödman.

"Mitt engagemang i Sensys Gatso Group kommer inte ändras på något sätt. Jag kommer fokusera på att slutföra mitt uppdrag på ett sådant sätt att den nya VD:n får optimala möjligheter att lyckas", säger Torbjörn Sandberg.

18 april 2017

För mer information:
Claes Ödman, styrelsens ordförande, +46 70 852 85 12

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017 kl. 08.00.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244