Sensys Traffic kallar till extrastämma

Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015 kl 11.00 i bolagets lokaler på Slottsgatan 14, Jönköping. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 17 juli 2015 (avstämningsdagen är lördagen den 18 juli 2015), dels senast måndagen den 20 juli 2015 klockan 12.00 till bolaget har anmält sin avsikt att delta i stämman. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244