REGMAR

Sensys Gatso vinner Trafikverkets upphandling, värd upp till 850 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket där det meddelas att Sensys Gatso vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror och tillhörande installation och underhåll för det rikstäckande ATK-programmet. Beslutet kan överklagas under tio dagar. Det uppskattade kontraktsvärdet över en 12-årsperiod är mellan 650-850 miljoner kronor, och Sensys Gatso förväntar sig att leverera trafiksäkerhetsutrustning och TRaaS-tjänster för cirka 400 miljoner kronor under de första 6 åren.

Tilldelningsbeslutet gäller upphandling av trafiksäkerhetskameror för utbyggnad och utbyte av befintliga system samt tillhörande TRaaS serviceverksamhet. Sensys Gatsos anbud var det mest konkurrenskraftiga av de anbud som lämnades in.

Kontraktet löper sex år med option på förlängning på upp till ytterligare max sex år (2+2+2).

Eventuell begäran om överprövning av Trafikverkets tilldelningsbeslut skall lämnas in inom tio dagar. En sådan begäran ska behandlas av Förvaltningsrätten innan Trafikverket kan teckna kontrakt med tilldelad leverantör. Sensys Gatso kommer att meddela när kontrakt tecknats.

"Vi är otroligt stolta över att ha vunnit ATK-tilldelningen! Vi lämnade det mest konkurrenskraftiga anbudet med bland annat den bästa fotokvalitén. Vi ser fram emot att signera kontraktet med Trafikverket under de närmsta veckorna och fortsätta vårt mångåriga samarbete." säger General Manager Jörgen Andersson, Sensys Gatso Sweden AB.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 8 oktober, 2022 kl. 14.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244