Sensys Gatso vinner 10-årigt operatörskontrakt i Ohio

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Gatso USA, utsetts för att tillhandahålla ett automatiserat program för hastighetsövervakning för en stad i Ohio. Det 10-åriga kontraktet har ett förväntat värde på ca 60 miljoner kronor under den totala kontraktsperioden.

Sensys Gatso tar över det automatiserade programmet för hastighetsövervakning från en tidigare tjänsteleverantör.

Övergången kommer att äga rum i mitten av februari 2018, då Sensys Gatso installerar och implementerar sin egen kamerateknik. Under det nya kontraktet kommer Sensys Gatso att hantera hela flödet inom hastighetsprogrammet; från installation och underhåll av systemen, till att skicka ut överträdelser och hantering av betalning, med hjälp av sitt egna back-office-program, Xilium.

Staden kommer att använda fasta hastighetssystem för att utfärda hastighetsöverträdelser på vägar som för närvarande har hög olycksstatistik, detta innebär ytterligare ett operatörskontrakt för Sensys Gatso i Ohio.

"Gatso USA ser fram emot att samarbeta med staden, där polisen är entusiastisk över detta viktiga trafiksäkerhetsprogram", säger Andrew Noble, VD, Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 11.40.

För mer information: 
Niki Gatsonides, CFO 
M +31 622 775 900 
[email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244