Sensys Gatso utvald att implementera program för miljözonsövervakning i staden Haarlem

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har av staden Haarlem, Nederländerna, valts ut för att implementera och driva ett program för miljözonsövervakning med syfte att bidra till en mer hållbar stad för sina 235 000 invånare. Det är stadens intention att ha nollutsläpp från lastbilar och skåpbilar år 2025 i den utvalda zonen.

Den 25 mars röstade Haarlems kommunstyre för att skapa en mer levande och hållbar stadskärna för dess invånare, genom att implementera en policy med syfte att säkerställa att endast lastbilar och skåpbilar som följer bestämmelserna får köra in i denna zon.

Sensys Gatso kommer att förse staden Haarlem med ALPR-system (Automated License Plate Recognition) samt Puls Datainsamlings- och analysmjukvara som ger anslutning till stadens befintliga backoffice-mjukvara. För att uppnå stadens krav på drifttid för de installerade systemen kommer Sensys Gatso även tillhandahålla TRaaS drift- och underhållstjänster.

Sensys Gatsos lösningar hjälper inte bara till att rädda liv genom att förhindra trafikolyckor - våra produkter och tjänster bidrar också till att minska koldioxidutsläppen och lägre föroreningsnivåer. Utsläpp från transporter står för cirka 20 % av de globala koldioxidutsläppen, varav vägtransporter står för 72 %.

"Vi är glada över att kunna stödja staden Haarlem, hemstaden för Sensys Gatso Netherlands. Vår kompletta lösning för en effektiv automatiserad trafikkontroll är ett viktigt steg mot en ren och hälsosam stad och en hållbar investering för framtiden", säger Martin Aikema, Business Development Manager, Sensys Gatso Netherlands. 

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 1 november, 2021 kl. 15.45.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244