Sensys Gatso USA meddelar att kontraktet för övervakning av oförsäkrade fordon (UVED) i Oklahoma fullföljts och avslutas

Efter nästan två års full drift av programmet med automatiserad nummerplåtsläsning (ANPR) för att identifiera oförsäkrade fordon på Oklahomas vägar, har Sensys Gatso USA och Oklahoma District Attorneys Council (DAC) ömsesidigt kommit överens om att avsluta denna satsning. 

"Vissa viktiga faktorer som krävdes för att detta första nationella, datadrivna program skulle bli framgångsrikt, fanns inte på plats," säger Andrew Noble, president för Sensys Gatso USA. "Vanligtvis blir det konsekvenser för en medborgare som ignorerar böter från ett automatiserat övervakningsprogram. I Oklahoma är det fordonsägaren som har bevisbördan för försäkring och avsaknad av försäkring tas sedan upp av delstaten för åtal. Steget med åtal genomfördes inte, vilket gjorde att den totala betalningsgraden för programmet var långt under vad som är standard. Programmet är inte ekonomiskt genomförbart utan betalningsefterlevnad."

Under de senaste två åren har resultaten varit bra i detta program. Sensys Gatso har identifierat cirka 22 000 fordonsägare som enligt delstatens försäkringsdatabaser inte hade försäkringar. Sensys Gatso förblir det enda bolaget som framgångsrikt har drivit ett helautomatiserat, program för oförsäkrade fordon för en hel delstat.

Framöver kommer Sensys Gatso att fortsätta samarbeta med de delstater som vidtar robusta processer för  betalningskrav för att säkerställa långsiktig framgång på denna marknad. Oförsäkrade fordon fortsätter att vara  hög prioritet för bolaget och samarbete med ytterligare delstater pågår. Eftersom lagstiftningen fortsätter att tillåta dessa program och delstater förstår att ett övervakningsprogram bara är lika bra som dess genomförande kommer Sensys Gatso att göra sin del för att hålla oförsäkrade fordon borta från USAs vägar.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2020, kl. 18.15.
 

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244