Sensys Gatso USA har vunnit ett femårigt TRaaS-kontrakt från Oelwein, Iowa värt 9,3 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA valts ut som leverantör av automatisk rödljusövervakning för Oelwein, Iowa. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 1 000 000 USD, motsvarande 9,3 miljoner kronor under en femårsperiod.

Oelwein, en stad i Northeast, Iowa, har en betydande mängd pendlare som kör genom staden varje dag. Rödljuskorsningen valdes till följd av att traditionell hastighetsövervakning är svår att utföra på denna plats, vilket utsätter dess invånare, förare och fotgängare i fara. Automatisk rödljusövervakning är ett säkerhetsdrivet val för Oelwein, vilket erbjuder övervakning dygnet runt samtidigt som stadens poliser tillåts att hantera andra viktiga polisuppgifter.

TRaaS-programmet kommer sannolikt att påbörjas under första halvåret av 2022 och kommer att bestå av fasta rödljussystem i T-serien, dataanalysprogrammet Puls och programvaran Xilium Back-office. Det femåriga kontraktet tillåter även flera ettåriga förlängningar.

"Staden Oelwein har fattat ett väl analyserat beslut för att försöka minska olyckor och öka säkerheten i sitt samhälle och för de som reser genom det. Deras val av automatisk trafikövervakning borde, baserat på vår erfarenhet, minska rödljuskörningar. Sensys Gatso är stolta över att stödja staden i deras trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder" säger Dorian Grubaugh, National Sales Director, Sensys Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 februari, 2022 kl. 10.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244