Sensys Gatso tilldelas kontrakt för övervakning av miljözon i Amsterdam till ett värde av 6 miljoner

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tilldelats ett kontrakt för övervakning av miljözonen i staden Amsterdam. Kontraktet löper över fem år. Det totala värdet under kontraktsperioden motsvarar 6 miljoner kronor.

Kontraktet tilldelas ett konsortium med två parter, där Sensys Gatso Netherlands tillhandahåller sin mjukvaruplattform Puls i en värdmiljö. Puls övervakar infarterna till Amsterdams miljözon för passerande fordon (inklusive mopeder) på cirka 170 platser i Amsterdam. Genom att inte tillåta förorenande fordon i centrum av Amsterdam bidrar den nya lösningen till en mer hållbar stad.

"Vi är glada att kunna bidra till ett mer hållbart sätt att färdas i Amsterdam. Det är vårt uppdrag att rädda liv i trafiken genom att ändra trafikbeteendet. Vi tror att vi även kan rädda liv på lång sikt genom att bidra till att minska föroreningarna i städer", säger Niki Gatsonides, VD, Sensys Gatso Netherlands.

Puls från Sensys Gatso är en skalbar mjukvaruplattform som samlar in bevisdata som används av statliga institutioner för övervakning och kontroll. Puls samlar information från kamerasystem och andra datakällor, korrelerar händelser och kan tillämpa olika logik för att upptäcka händelser av intresse i realtid.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 november 2018, kl 10.35.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244