REGMAR

Sensys Gatso signerar, via sin 40% joint venture-andel i NTMEL, ett 11-årigt TRaaS-kontrakt med Ghanas regering som uppskattas till 800 miljoner SEK i intäkter

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin 40% joint venture-andel i Nationwide Traffic Management & Enforcement Ltd (NTMEL), tilldelats ett 11-årigt kontrakt av Ghanas regering för att designa, bygga, finansiera, driva och underhålla ett nationellt trafiksäkerhetsprogram. Intäktsgenerering förväntas starta under andra halvåret 2024. Programöverföring är planerad till slutet av 2033. Det totala kontraktsvärdet för samriskföretaget under kontraktets löptid beräknas till 800 miljoner kronor.

I linje med Ghanas nationella PPP-policy har kontraktet genomgått en omfattande godkännandeprocess. Under de senaste åren har flera statliga departement och intressenter skapat grunden för införandet av ett effektivt trafikövervakningsprogram, vilket säkerställer bred acceptans inom såväl regeringen som hos allmänheten.

Kontraktet startar med en implementeringsfas under vilken organisationen byggs upp, backoffice, för att behandla överträdelser, implementeras och gränssnitt mot externa system och arbetsflöden testas. Själva övervakningen kommer att starta under det andra året med ett begränsat antal handhållna hastighetssystem, fasta och mobila trafikövervakningskameror. Processer och arbetsflöden kommer att optimeras innan ett större antal övervakningssystem distribueras. Gradvis utbyggnad av den installerade basen och investeringar i organisationen kommer att fortsätta fram till det 5:e året. De första intäkterna förväntas under andra halvan av 2024 och joint venture-företaget förväntas skapa över 100 jobb. NTMEL kommer att driva programmet i 11 år fram till slutet av 2033.

Sensys Gatso är aktieägare i NTMEL, ett företag baserat i Accra - Ghana. NTMEL kommer att hjälpa Ghanas regering att implementera ett nationellt trafiksäkerhetsprogram med hjälp av globalt beprövade teknologier och metoder. Sensys Gatso kommer att tillhandahålla både ledning och teknik under hela kontraktsperioden. Dess aktieinnehav i det gemensamma företaget ger rätt till 40 % vinstandel.

Edmar van der Weijden, Managing Director för Sensys Gatso International: "Vi är hedrade över möjligheten att kunna göra en livräddande skillnad för trafikanter i Ghana. Programmet kommer att genomföras i nära samarbete med våra partner inom den offentliga sektorn, inklusive inrikesministeriet, Ghanas polistjänst, National Road Safety Authority, Driver and Vehicle Licensing Authority, Ministeriet för vägar och motorvägar, Finansministeriet och National Insurance Commission. Med införandet av detta program råder ingen tvekan om att Ghanas regering, i sin strävan efter säkrare vägar, snart kommer att uppnå uppmuntrande resultat."

Samtidigt med den starka ekonomiska tillväxten under de senaste två decennierna har också antalet trafikolyckor i Ghana ökat. Förra året miste 2 924 människor livet i trafiken, en ökning med nästan 13 % jämfört med 2020. Ytterligare 15 680 personer skadades under samma period. Och i år är inget undantag, trafikolyckor fortsätter att orsaka förödelse i många människors liv dagligen. Bortsett från de personliga tragedierna uppskattas de associerade kostnaderna för samhället till 1,6 % av Ghanas BNP årligen.

Allmänhetens acceptans är en viktig faktor för ett framgångsrikt och hållbart program för att upprätthålla vägtrafiken. Sensys Gatsos unika erfarenhet av Nollvisionen, den framgångsrika trafiksäkerhetspolicyn som först startade i Sverige 1997, kommer att hjälpa Ghanas regering att genomföra en upplysningskampanj för allmänheten.

Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso Group: "Sensys Gatso har i många år erbjudit kompletta TraaS-program (Traffic Enforcement as a Service) till sina kunder i USA, som idag spänner över 11 delstater. Det gör nu denna expertis och egenutvecklade teknologier tillgängliga för nya marknader inklusive Afrika, Latinamerika och Australien. Vi är stolta över att leverera det mest kompletta TRaaS-erbjudandet i Ghana, från design, finansiering, installation och hantering av den nödvändiga tekniken till att driva de väsentliga affärsprocesserna som utgör ett trafiksäkerhetsprogram. Med detta 11-åriga kontrakt håller Sensys Gatso sitt löfte att bidra till att rädda liv i trafiken och generera en hållbar återkommande intäktstillväxt."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 december, 2022 kl. 16.20.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729