Sensys Gatso säkrar order i Mellanöstern för system för trafikövervakning värd 26 miljoner kronor, som en del av tilldelningskontraktet värt 152 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Sweden, erhållit en order värd 26 miljoner kronor från en lokal partner i Mellanöstern under det  femåriga tilldelningskontraktet värt 152 miljoner kronor som annonserades den 12 juni 2023. Ordern gäller leverans av övervakningssystem för hastighet och rödljus. Första ordern värd 16 miljoner kronor levererades under 2023 som en del av detta tilldelningsavtal.

Sensys Gatso har under en längre tid byggt upp en stor installerad bas av system i Mellanöstern. Även om de fortfarande är i full drift behöver vissa av dessa system en uppgradering för att kunna erbjuda vår slutkund möjligheten att övervaka en mängd olika farliga körbeteenden. Därför har kunden 2023 initierat ett 5-årigt program för att både addera och ersätta den nuvarande installerade basen. 

Förutom toppmoderna lösningar för hastighetsövervakning, så har Sensys Gatso en särskilt stark position inom trafiksäkerhet vid korsningar där vi inte bara erbjuder lösningar för rödljusöverträdelser, utan även lösningar för andra typer av farliga beteenden, såsom olagliga svängar, blockering av korsning och/eller övergångsställen, mm.

"Vi är mycket glada över att ha fullföljt den första ordern värd 16 miljoner kronor som planerat. Vi uppskattar det fortsatta förtroendet från vår partner och slutkund vi fått i och med denna nya order. Det understryker vårt engagemang för att leverera innovativa och pålitliga lösningar som bidrar till ökad trafiksäkerhet i regionen",  säger Saman Alae Naziri, General Manager för Sensys Gatso MENA.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 februari, 2024 kl 09.40.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 284 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244