Sensys Gatso övertar operatörskontrakt till ett uppskattat värde på SEK 8 miljoner

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, tar genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA över det automatiska hastighetsövervakningsprogrammet i Monroeville, Ohio från en tidigare leverantör. Det förväntade ordervärdet över den femåriga kontraktsperioden uppskattas till SEK 8 miljoner kronor.

Sensys Gatso USA kommer att distribuera fyra fasta system för kombinerad rödljus- och hastighetsövervakning tillsammans med ett fast hastighetssystem och två handhållna hastighetssystem till polisen i Monroeville, Ohio. Under den femåriga kontraktsperioden, där det finns möjlighet till förlängning på ytterligare två år, kommer Sensys Gatso USA att hantera implementering, underhåll, utbildning samt hela den administrativa processen som inkluderar att skicka ut och hantera inbetalningar av böter.

Monroeville är en förort som ligger cirka en time väster om Cleveland, Ohio. Genom förorten, från Pennsylvania hela vägen till Indiana går SR20 som trafikeras av tusentals fordon varje dag.

"Sensys Gatso USA ser fram emot ytterligare expansion i delstaten Ohio och är mycket glada över möjligheten att få arbeta tillsammans med polisen i Monroeville för att hjälpa dem att uppnå sina säkerhetsmål", säger Andrew Noble, VD, Sensys Gatso USA".

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom  kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, kl 08.40.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected]

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.


För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244