Sensys Gatso och Ricardo Rail tecknar strategiskt samarbetsavtal om järnvägsmarknaden

Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar, och Ricardo Rail har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för försäljning och tillverkning av system för automatisk övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS (Automatic Pantograph Monitoring System) för den globala järnvägsmarknaden. Sensys Gatso har ingått detta avtal, som inte innehåller några monetära åtaganden, med syftet att fokusera helt på vägtrafikmarknaden.

Sensys Gatso Group har utvecklat och levererat APMS-produkten till kunder i Norden samt har levererat ett antal piloter utanför Norden. Eftersom Sensys Gatso har ökat sitt fokus på trafiksäkerhet och trafiklösningar för hållbara städer, har bolaget beslutat att ingå ett strategiskt avtal med Ricardo Rail för försäljning och tillverkning av APMS-produkten. Avtalet innehåller flera steg där Ricardo Rail initialt tar det globala försäljningsansvaret för APMS-produkten. Ricardo Rail kan i nästa steg tillverka produkten efter att man köpt APMS till ett värde av 1,3 miljoner EUR, motsvarande 12,5 MSek. Ricardo kommer därmed att betala en tillverkningslicens samt köpa några nyckelkomponenter från Sensys Gatso Group.

Ricardo Rail är en ledande leverantör av konsult- och specialisttjänster på den globala järnvägsmarknaden. Ricardo Rail och Sensys Gatso Group har under flera år samarbetat där Ricardo Rail har marknadsfört APMS- produkten under varumärket PanMon för vilket de har erhållit godkännande på den brittiska marknaden. Ricardo Rail marknadsför för närvarande PanMon-systemet på ett antal marknader. Till dags dato har dock inga åtaganden gjorts.

- Detta strategiska samarbete med Ricardo Rail ger oss möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet, samtidigt som vi kan kapitalisera på de utvecklingsinsatser vi gjort inom APMS/PanMon. Vi är känner oss trygga med att Ricardo Rail med sina starka erfarenheter inom järnvägsmarknaden kommer att göra APMS/PanMon- produkten en kommersiell framgång säger Torbjörn Sandberg, VD och koncernchef på Sensys Gatso Group AB.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl.11.00.

30 juni 2017

För mer information:
Johan Frilund, EVP Corporate Development
M +46 732 742 823
E [email protected]

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SENS ISIN-kod SE0000567729