Sensys Gatso LATAM erhåller första ordern från nya marknaden Ecuador, värd ca 5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM, erhållit en order från sin partner Great Group för leverans och support av trafikövervakningstjänster som ska implementeras i staden Duran, Ecuador. Ordern har ett värde på cirka 5 miljoner kronor. Detta är den första beställningen från denna nya marknad för Sensys Gatso i den strategiska LATAM-regionen.

Regionen Duran, Ecuador, samarbetar med Great Group Holding i ett konsortium för att genomföra ett omfattande trafikövervakningsprogram som inkluderar hastighetsövervakningskameror som ska implementeras vid viktiga korsningar i Duran. Duran-programmet förväntas vara fullt installerat och i drift under tredje kvartalet 2022.  Sensys Gatso LATAM kommer att leverera trafikövervakningssystem till sin partner.

Sensys Gatso har skapat Sensys Gatso LATAM för att kunna ta sig in på de olika marknaderna i LATAM-regionen. Denna första order från den nya marknaden Ecuador, efter Costa Rica och Colombia, är resultatet av de ökade försäljningsaktiviteterna i denna strategiska region.

"Att utöka vårt erbjudande till Ecuador, Sydamerika, är i linje med vår tillväxtstrategi. Vi uppskattar att arbeta inom områden där trafiksäkerheten tas på allvar och där infrastrukturprojekt formar framtiden för ett land eller en region. Genom att implementera djärva initiativ som övervakningskameror tillsammans med ytterligare trafikdämpande åtgärder kommer att bidra stort till att minska olyckor och eliminera dödsfall och skador. Vi är glada över att vara en del av detta initiativ" säger Alexis A. Collazo, Regional Business Development Manager på Sensys Gatso LATAM.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 november, 2021 kl. 13.15.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244