Sensys Gatso har valts ut som leverantör i ett upphandlingskontrakt i Nederländerna, med en beräknad omsättning på 250 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands, valts ut som en av tre leverantörer i ett upphandlingskontrakt för att leverera, driva och supporta fasta system för övervakning av hastighets- och rödljusöverträdelser  i Nederländerna. Investeringen från den holländska åklagarmyndigheten syftar till att ersätta den befintliga infrastrukturen för automatisk trafikövervakning. Den holländska regeringen har budgeterat ett totalt projektvärde på cirka 74 miljoner euro, motsvarande 750 miljoner kronor. Cirka 50 % av kontraktsvärdet är återkommande TRaaS-intäkter, relaterade till service, underhåll och drift av övervakningslösningen. Den återstående delen är systemförsäljningsintäkter. Det totala projektvärdet kommer att delas på tre leverantörer. Maximalt 50 % kan tilldelas en enskild leverantör. Sensys Gatso räknar med att få en skälig andel av kontraktsvärdet, motsvarande cirka 25 miljoner euro eller 250 miljoner kronor under en avtalsperiod på 6 år.

Upphandlingskontraktet förväntas undertecknas den 7 april 2022, varefter projektet startar. Den första milstolpen är leveransen av en central backoffice-anläggning. Sensys Gatso kommer att distribuera sin dataanalysplattform PULS för att uppfylla dessa krav, vilket gör det möjligt för kunden att kontinuerligt ha uppsikt över övervakningssystemen och effektivt hantera stora datamängder. Leverans och installation av systemen kommer att påbörjas så snart den allmänna åklagarmyndigheten (Openbaar Ministerie) har testat och accepterat Sensys Gatsos erbjudna lösning. Enligt projektplanen förväntas detta ske under första kvartalet 2023. TRaaS Service och underhåll samt operativa aktiviteter kommer att påbörjas efter driftsättning av totallösningen med en bindningstid på 6 år med flera möjliga förlängningar upp till maximalt totalt 12 år.

Detta projekt kommer att ersätta och uppdatera nuvarande system av fasta hastighets- och rödljusövervakningssystem i Nederländerna, inklusive några av de platser som för närvarande drivs av Sensys Gatso. Med undertecknandet av ett nytt upphandlingskontrakt har Sensys Gatso säkrat TRaaS-verksamheten på sin hemmamarknad och kommer att förse den holländska regeringen med en ny toppmodern övervakningslösning baserad på Sensys Gatsos beprövade T-Series-plattform.

Niki Gatsonides, Managing Director för Sensys Gatso Netherlands BV kommenterar: "Vi är mycket stolta över att fortsätta vår långvariga relation med den holländska allmänna åklagarmyndigheten. Vi har kunnat lämna ett konkurrenskraftigt anbud i upphandlingen eftersom vi är en global ledare inom trafiksäkerhet. Jag är säker på att vår flexibla dataanalysplattform, PULS, den flexibla beprövade tekniken i T-serien och vår gedigna tjänsteleveranshistorik har varit viktiga för att vinna detta pris. Vi ser fram emot att implementera och hantera detta nätverk av trafiksäkerhetskameror till den holländska regeringen".

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 18 mars, 2022 kl. 13.15.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 263 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244