Sensys Gatso har erhållit ett femårigt TRaaS-kontrakt från Pelham Manor, New York värt 7,9 miljoner kronor

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, valts ut som leverantör av automatisk rödljusövervakning för Pelham Manor, NY. Detta nya managed service-program förväntas generera cirka 875 000 USD, motsvarande 7,9 miljoner kronor under en femårsperiod.

Pelham Manor är en stad i Westchester County, New York, med flera vägar som leder pendlare till New York City varje dag. Den höga volymen av daglig trafik leder till rödljusöverträdelser i detta lilla samhälle, vilket sätter dess invånare; förare och fotgängare, i riskzonen. Automatisk rödljusövervakning är ett realistiskt val för Pelham Manor, vilket erbjuder övervakning 24/7 samtidigt som stadens poliser ges möjlighet att hantera andra viktiga ärenden.

Programmet kommer att starta under andra halvan av 2022 och kommer att bestå av fasta T-seriens rödljusövervakningssystem. Det femåriga kontraktet tillåter också flera ettåriga förlängningar.

"Vi ser det här som en vinst för Pelham Manor. Varje gång en stad väljer automatisk övervakning vet vi, baserat på erfarenhet, att bilar kommer att sakta ner och inte köra mot rött i den utsträckning de tidigare gjorde. Detta bör leda till färre krascher och ökad säkerhet för området. Rödljuskörning är ett allvarligt problem när det gäller trafiksäkerhet och beteendet måste förändras." säger Joris Lampe, Chief Commercial Officer Sensys Gatso Group.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 18 januari, 2022 kl. 09.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244