Sensys Gatso Group utser Pär Degerman till ny CTO

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har utsett Pär Degerman till ny teknisk chef, CTO (Chief Technology Officer). Pär Degerman tillträder sin nya roll den 15 februari 2021. Nuvarande CTO Timo Gatsonides kommer att vara kvar i företaget i en rådgivande roll

"Vi vill välkomna Pär Degerman till Sensys Gatso. Med Pärs starka tekniska bakgrund och beprövade ledarskap har vi hittat en mycket lämplig ledare för nästa fas i företagets utveckling. Jag är övertygad om att Pär kommer att vara fundamental i vårt fortsatta arbete med att utveckla och leda våra utvecklingsteam och teknologiplattformar", säger Ivo Mönnink, VD för Sensys Gatso och fortsätter:

"Jag vill också ta tillfället i akt och tacka Timo Gatsonides. Timo har beslutat att anta andra utmaningar utanför Sensys Gatso, efter att ha dedikerat många år av sitt liv åt trafiksäkerhet i sina roller, först som VD för Gatso och sedan som CTO för Sensys Gatso Group. Hans stora erfarenhet inom vår bransch och hans inkluderande ledarstil har hjälpt oss att nå vår nuvarande ledande marknadsposition. Timo kommer att förbli involverad i Sensys Gatso genom en rådgivande roll".

"Förutom sina starka kunskaper i att bygga en modern ingenjörsorganisation för Pär med sig kunskap om fordons- och trafikindustrin. Jag är övertygad om att han kommer att fortsatt kunna anpassa företaget till de förändrade marknadsbehoven och skapa långsiktigt aktieägarvärde", säger Timo Gatsonides, avgående CTO för Sensys Gatso.

Sensys Gatsos nya CTO Pär Degerman har en internationell teknisk bakgrund från Scania och Einreide där han har varit CTO för företaget. Pär har en Master- och en licentiatexamen från Linköpings universitet."Jag är väldigt glad över att bli ny CTO för Sensys Gatso. Detta är en möjlighet att växa och utveckla ett företag med ett stort arv genom möjligheterna i den dynamiska marknaden för automatiserad trafikövervakning", säger Pär Degerman.

Sensys Gatso har genomfört en europeisk sökning genom ett känt internationellt rekryteringsföretag.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 januari, 2021 kl. 09.45.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: [email protected] 

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com 


Om Sensys Gatso Group

Sensys utvecklar, producerar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning.

Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn SGG ISIN-kod SE0020356244